Notářka v Brně
 
JUDr. Jarmila Červínková
 
 
 
+420 542 215 944 | info@notar-cervinkova.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notář Brno - JUDr. Jarmila Červínková

 
 
 

Notářka JUDr. Jarmila Červínková poskytuje služby jak právnickým, tak i fyzickým osobám ve své notářské kanceláři v Brně.

 
Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení.

Notář sepisuje notářské zápisy, které jsou podkladem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, jako např. pravomocný rozsudek soudu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notářská činnost

 
Notář v souvislosti s notářskou činností má možnost poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s osobami, se státními a jinými orgány ve správním řízení a v nesporném soudním řízení, sepisovat jiné listiny.
Notář na základě pověření soudu provádí úkony soudu v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odměna notáře

 
Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR – za úkony v notářské činnosti není možná smluvní odměna.