+420 542 215 944 info@notar-cervinkova.cz
Vyberte stránku

Notář Brno – JUDr. Jarmila Červínková

Notářka JUDr. Jarmila Červínková poskytuje služby jak právnickým, tak i fyzickým osobám ve své notářské kanceláři v Brně.

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notářskou činnost vykonává notář nestranně.

Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních jednáních, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení.

Notář sepisuje notářské zápisy, které jsou podkladem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, jako např. pravomocný rozsudek soudu.
i

notářská činnost

Notář v souvislosti s notářskou činností má možnost poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s osobami, se státními a jinými orgány ve správním řízení a v nesporném soudním řízení, sepisovat jiné listiny.
Notář na základě pověření soudu provádí úkony soudu v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař.

odměna notáře

Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR – za úkony v notářské činnosti není možná smluvní odměna.

KONTAKT

JUDr. Jarmila Červínková

Rašínova 2
602 00 Brno

tel.: +420 542 215 944
tel.: +420 542 216 095
tel.: +420 542 215 949
fax: +420 542 215 944

e-mail: info@notar-cervinkova.cz

IČ: 25800361

datová schránka: 7pab86s

Notářství – otevírací doba

Po-Út: 08:00 – 16:30
St: 08:00 – 17:00
Čt: 08:00 – 16:30
Pá: 08:00 – 15:00

Kontaktujte notářku